Úspešné obhajoby minimových prác

Úspešné obhajoby minimových prác

LAM doktorandi MSc. Mini Rajendran Gokul Raj a Mgr. Filip Zechel dnes úspešne ukončili a obhájili písomné práce k dizertačným skúškam. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia v druhej polovici doktorandského štúdia!

admin