O nás

Laboratórium pokročilých materiálov bolo založené 1. septembra 2018, ako nové pracovisko (katedra) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, prostredníctvom financovania Európskou komisiou v rámci programu ERA Chair, Horizont 2020.

Ako je definované Európskou komisiou, cieľom programu ERA Chair je “pomôcť univerzitám a výskumným organizáciám v krajinách bývalej Východnej Európy prilákať a udržať vysoko kvalitné ľudské zdroje pod vedením významného výskumného pracovníka a manažéra výskumu, ERA Chair-a, ktorý bude súčasne stimulovať štrukturálne zmeny potrebné pre dlhodobú udržateľnosť excelentnosti. “

V súlade s cieľmi programu ERA Chair je naším cieľom riešenie výziev špecifických pre vedecké a akademické prostredie na Slovensku a na Univerzite Komenského. Naše konkrétne ciele sú:

  • Pomáhať zvyšovať vedeckú excelentnosť na Univerzite Komenského
  • Posilniť postavenie a prínos Univerzity Komenského v oblasti materiálového výskumu na medzinárodnej úrovni
  • Nadviazať novú produktívnu spoluprácu s poprednými medzinárodnými výskumnými inštitúciami a/alebo priemyslom
  • Prilákať a pomôcť udržať najtalentovanejších mladých výskumných pracovníkov zo Slovenska a zo zahraničia
  • Urýchliť a podporiť štrukturálne zmeny potrebné na posilnenie pozície Univerzity Komenského ako vedúcej výskumnej a vzdelávacej inštitúcie na Slovensku a zvýšenia jej významu v Európe
  • Implementovať opatrenia, ktoré pomôžu udržať zavedené zmeny