LAM PhD študenti na študentskej vedeckej konferencii UK 2024

LAM PhD študenti na študentskej vedeckej konferencii UK 2024

Prírodovedecká fakulta zorganizovala 25. apríla 2024 študentskú konferenciu s cieľom motivovať študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, aby prezentovali výsledky svojho výskumu. Na programe boli dve hlavné sekcie: prezentačná a posterová. Svoj výskum prezentovalo približne 150 účastníkov z rôznych katedier. Z nášho laboratória sa konferencie zúčastnili 3 študenti: Sameer Kumar Tiwari prezentoval na tému „Príprava tenkých vrstiev BaZrS3 pri redukovanej teplote“. Ivana Božeková prezentovala svoje výsledky pod názvom „Využitie nanokryštálov zlata na inhibíciu rastu baktérií ako možnej alternatívy v boji proti antimikrobiálnej rezistencii“. Táto práca prispieva k zlepšeniu nášho chápania nanomateriálov v biomedicínskych aplikáciách. Ehsan Rezaie Ahari prezentoval štúdiu fotoluminiscencie perovskitových nanokryštálov BaZrS3 na úrovni jedného nanokryštálu, ktorá ukázala jav prerušovanej fotoluminiscencie, blikanie. Ďalšie informácie nájdete tu:  https://fns.uniba.sk/svk

zinoviev