Kontakt

Laboratórium pre pokročilé materiály má kancelárie a laboratóriá vo Vedeckom parku UK, pričom organizačne je súčasťou Prírodovedeckej fakulty UK.

E-mail

lam@uniba.sk

 

Fyzická adresa

Laboratórium pre pokročilé materiály
Vedecký park Univerzity Komenského
Ilkovičova 8
841 04 Bratislava
Slovensko

GPS: 48.149363 | 17,073762

 

Poštová adresa

Laboratórium pre pokročilé materiály
Prírodovedecká Fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovensko

GPS: 48.1500333 | 17.071625

.