LAM získal dva nové APVV granty

LAM získal dva nové APVV granty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) schválila finančnú dotáciu pre výskumný projekt APVV-23-0202 zameraný na Ternárne chalkogenidové perovskity pre fotovoltaiku a APVV-23-0300 zameraný na Nabíjanie a prenos náboja v kvantovo obmedzených nanokryštáloch. Blahoželáme!

zinoviev