Prezentácia projektu LAMatCU v Prírodovedeckej čajovni na UPJŠ

Prezentácia projektu LAMatCU v Prírodovedeckej čajovni na UPJŠ

Prof. J. Noga a novovymenovaný vedúci LAM-u, ERA-Chair, Dr. M. Sýkora prezentovali ERA Chair projekt a Laboratórium pokročilých materiálov v rámci Prírodovedeckej čajovne. Seminár  venovaný projektom H2020 sa uskutočnil na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

admin