Prednáška na FChPT STU

Prednáška na FChPT STU

Vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol pozvanú prednášku o LAM výskume „Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové príležitosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií“ na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.

admin