Nová publikácia

Nová publikácia

Nová publikácia LAM výskumníkov Mgr. Filipa Zechela, Dr. Petra Hutára and Dr. Milana Sýkoru s názvom “Green Colloidal Synthesis of MoS2 Nanoflakes” bola práve prijatá v časopise Inorganic Chemistry. Gratulujeme a ďakujeme aj našim spolupracovníkom Dr. V. Vretenárovi (STU), Dr. K. Végsӧovi (SAV) a Dr. P. Šiffalovičovi (SAV).

zinoviev