Nová publikácia

Nová publikácia

V časopise ACS journal Inorganic Chemistry bola publikovaná práca Dr. Romana Bystrického, M.Sc. Sameera Kumara Tiwariho a Dr. Petra Hutára s názvom “Synthesis of Sulfide Perovskites by Sulfurization with Boron Sulfides“. Gratulujeme Roman, Sameer a Peter!

admin