Seminár o ďalšom rozširovaní Národných Kontaktných Bodov v CVTISR

Seminár o ďalšom rozširovaní Národných Kontaktných Bodov v CVTISR

Prof. J. Noga prezentoval projekt LAMatCU na seminári venovanom rozširovaniu Národných Kontaktných Bodov v Centre Vedecko – Technických Informácií SR v Bratislave.

admin