Pozvaná prednáška na Univerzite v Regensburgu

Pozvaná prednáška na Univerzite v Regensburgu

Vedúci LAM, Dr. Sýkora, predniesol pozvanú prednášku o LAM výskume, na univerzite v Regensburgu v Nemecku.

admin