Pozvaná prednáška na Univerzite Palackého v Olomouci

Pozvaná prednáška na Univerzite Palackého v Olomouci

Vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol pozvanú prednášku o LAM výskume na Univerzite Palackého v Olomouci v Českej republike.

zinoviev