Verejná prednáška v CVTI

Verejná prednáška v CVTI

Dňa 27. apríla 2023 mal vedúci LAM Dr. Sýkora prednášku pre verejnosť „Nanomateriály pre nové technológie“ v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Vo svojej prednáške vysvetlil, čo sú nanomateriály, ako sa vyrábajú a ako sa dajú využiť pri vývoji inovatívnych technológií. Záznam prednášky môžte nájsť tu.

admin