Ph.inisheD!

Ph.inisheD!

Dňa 28.08.2023 LAM doctorand, Mgr. Filip Zechel úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Koloidné syntézy kvantovo obmedzených nanokryštálov a nano-heteroštruktúr s rôznou dimenzionalitou“. Gratulujeme, Filip!!! Prajeme veľa úspechov vo vedeckej kariére!

admin