Nový doktorant v LAM

Nový doktorant v LAM

Pranav Sasikumar sa pripojil k tímu LAM ako doktorand. Vitaj v LAM, Pranav!

zinoviev