LAM organizuje 2D WORKSHOP / 9 JÚN 2023

LAM organizuje 2D WORKSHOP / 9 JÚN 2023

Workshop bol zameraný na dôležité súčasné trendy v oblasti prípravy, charakterizácie a aplikácie 2D materiálov vo všeobecnosti, ako aj na súčasné možnosti v oblasti 2D materiálov na Slovensku. Poslúžil aj ako príležitosť na vytváranie kontaktov s cieľom uľahčiť možnú vedeckú spoluprácu.

Kedy: 9. júna 2023

Kde: Vedecký park Univerzity Komenského (link: https://cusp.uniba.sk/en/), Ilkovičova 8, Bratislava

Registrácia: Neplatia sa žiadne registračné poplatky. Prosíme účastníkov, aby sa prihlásili cez nasledujúci odkaz – REGISTRÁCIA najneskôr do 7.6.2023.

Pozvaní hostia:

Milan Sýkora (Bratislava, SK)

Establishing Laboratory for Advanced Materials at Comenius University

Jaroslav Fabian (Regensburg, DE)

Current trends in physics of 2D materials

Peter Šiffalovič (Bratislava, SK)

Overview of applied 2D materials research at Institute of Physics SAS

Ľuboš Mitaš (North Carolina, USA)

Quantum Monte Carlo for systems with strong correlations and spin-orbit interactions

Ivan Štich (Bratislava, SK)

DFT and Quantum Monte Carlo calculations of 2D materials

Marius Kadek/ Michal Repiský (Tromsø, NO)

First-principles modelling of 2D materials using relativistic all-electron Dirac-Kohn-Sham theory based on Gaussian-type orbitals

Martin Gmitra (Košice, SK)

Aspects of proximity effects in van der Waals heterostructures

Ján Minár (Plzeň, CZ)

Electronic structure, correlations and excited states of topological quantum materials

Michaela Sojková (Bratislava, SK)

Preparation of 2D Materials by CVD and PVD methods

Milan Sýkora (Bratislava, SK)

2D Nanomaterials Prepared by Bottom-up Chemical Methods

Martin Hulman (Bratislava, SK)

Raman Spectroscopy of 2D Materials

Viera Skákalová (Bratislava, SK) 

Synthesis and properties of 2D metal iodides/graphene heterostructures

zinoviev