LAM na Konferencii NextStepScience

LAM na Konferencii NextStepScience

Dňa 20.03.2024 sa členovia tímu LAM zúčastnili na podujtí organizovanom spoločnosťou NextStep Science. Toto podujatie je zamerané na nadväzovanie kontaktov medzi záujemcami o kariéru v oblasti prírodných vied, ľuďmi z vedeckej oblasti a súkromného sektora. Členovia tímu LAM návštevníkom predstavili vedecké zameranie, prácu v laboratóriu a možnosti budúceho využitia nanomateriálov a nových materiálov, ktoré sa v LAM vyvíjajú.

zinoviev