Nová publikácia

Nová publikácia

Prehľadný článok „Chemické aspekty halidových perovskitových nanokryštálov“, autori: Dr. M. Roy a Dr. M. Sykora, v spolupráci s prof. M. Aslamom z IIT Bombay, bol prijatý na publikovanie v marcovom vydaní časopisu Topics in Current Chemistry.

zinoviev