LAM seminar series: História Nobelovej ceny

LAM seminar series: História Nobelovej ceny

V rámci cyklu prednášok “LAM seminar series” podpredseda Slovenskej akadémie vied Dr. Martin Venhart prijal naše pozvanie a predniesol zaujímavú prednášku o histórii Nobelovej ceny. Prednáška sa uskutočnila 26. januára 2024 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského.

zinoviev