LAM prezentácia na konferencii na UPJŠ

LAM prezentácia na konferencii na UPJŠ

24. novembra 2023 vystúpil vedúci LAM Dr. Sýkora s pozvanou prednáškou o výskume LAM s názvom „Zelená syntéza a optické vlastnosti polovodičových nanokryštálov a nanoheteroštruktúr“ na konferencii „Nové trendy v chémii, výskume a vzdelávaní 2023“ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

zinoviev